Downloads en technische documentatie (cookbooks)

Vitalink Gateway

Voor een betere end-to-end beveiliging en meer kwaliteitsbewaking van de gegevens, werd de Vitalink Gateway geïntroduceerd: een nieuw centraal toegangspunt voor Vitalink met uitwisseling van gegevens met de andere eerstelijnskluizen. De huidige Vitalink connector zal op termijn verdwijnen. Als u Vitalink wilt integreren in uw software doet u dit best op basis van de Gateway.

Algemene informatie

Een bestaande integratie aanpassen aan de Gateway

Heeft u Vitalink reeds geïntegreerd in uw software, met de Vitalink Connector? Dan heeft u het grootste werk achter de rug. Deze documentatie helpt u om de overstap te maken:

  •  In hoofdstuk 2 van het cookbook “Vitalink Gateway” vindt u de belangrijkste aandachtspunten voor de overgang van de connector naar de Gateway. U vindt er ook een mapping tussen de functies van de connector en van de Gateway.
  • Voor de algemene principes van de Gateway en een overzicht van de Vitalinkservices en operaties kunt u terecht in de andere hoofdstukken van het Gateway cookbook.
  • De operaties die Vitalink en de andere kluizen gebruikt worden ook op een lichtjes andere manier toegelicht in het gemeenschappelijke cookbook van de drie kluizen “Safe operations"
  • Voor de verschillende gegevenstypes vindt u hieronder Gateway-specifieke cookbooks voor medicatieschema, sumehr, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken en journaal. Inhoudelijk verandert er niet zo veel t.o.v. de connectorversie. Voor het kinddossier is er nog geen Gatewayversie. U vindt hieronder wel de Connectorversie
  • Het Gateway medicatieschema heeft wel enkele belangrijke wijzigingen ondergaan t.o.v. vroeger. Zo is de gegevensstructuur gewijzigd. De metadata, bijvoorbeeld, maakt bij de Gateway onderdeel uit van de Kmehr-transactie. Het medicatieschema heeft in de Gateway ook enkele bijkomende validatieregels. Die moeten zorgen voor een betere uitwisseling tussen de verschillende pakketten. U vindt een overzicht van de validatieregels in hoofdstuk 4 van het cookbook medicatieschema.

Een nieuwe Vitalink-integratie realiseren

Als Vitalink nog niet is geïntegreerd in uw softwarepakket, heeft het geen zin om nu nog een integratie met de Vitalink Connector op te starten.

De documentatie raadpleegt u het best in deze volgorde:

  1. Algemene introductie tot Vitalink (versie 5.3 of hoger)
  2. Vitalink Gateway (versie 13 of hoger)
  3. Safe operations. Dit document overlapt gedeeltelijk met het cookbook over de Vitalink Gateway maar presenteert de informatie op een andere manier.
  4. De cookbooks per gegevenstype dat u gaat integreren

Voor het interpreteren van de cookbooks is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat Vitalink vroeger zonder Gateway werkte. Veel informatie is geschreven vanuit een connectorlogica.

Cookbooks

Cookbooks in het Nederlands

Cookbooks in het Engels

Deze twee cookbooks zijn in het Engels: het overkoepelende cookbook van de drie eerstelijnskluizen (RSW/Inter-Med, BruSafe/BGN-Abrumet en Vitalink) en het cookbook medicatieschema dat ook in het Nederlands beschikbaar is. In de toekomst gaan al de cookbooks enkel in het Engels aangeboden worden.

pdf bestandSafe Cookbook Operations v1.0 (ENG) (1.34 MB)

pdf bestandBusinessproject: medicatieschema (ENG) (927 kB)

 

Vitalink Connector

Hieronder vindt u de cookbooks en bijkomende documentatie met alle informatie voor het werken met Vitalink gebruikmakend van de Vitalink Connector. De Vitalink Connector wordt binnenkort niet meer ondersteund. In de toekomst zal Vitalink dus enkel nog benaderd kunnen worden via de Gateway.

Het algemene cookbook geeft een overzicht van de Vitalink-oplossing. Het bevat functionele en technische informatie over de gebruikte concepten, gegevensstromen en werking. De andere cookbooks geven een overzicht van de businessprojecten.

 

Connector

De connector legt vanuit uw softwareprogramma de verbinding met Vitalink. Beschikbaar in een Java en Microsoft.NET versie.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de verdere ontwikkelingen van de connector en technische informatiemomenten over Vitalink. 

Vul uw gegevens in en download de Vitalink-connector

Patient HealthViewer

Met de Patient HealthViewer kunt u nagaan hoe een medicatieschema dat werd aangemaakt door uw pakket (en opgeladen op Vitalink) wordt gevisualiseerd. Er is geen support voorzien voor het gebruik van de PHV in acceptatie

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) stelt deze download ter beschikking aan de softwareleveranciers.

Logo van de Patient HealthViewer