Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink. Deze cijfers zijn van juni 2021.

Software voor huisartsen

CareConnect (Corilus) 5.050
Daktari (Barista Software) 1.401
HealthOne (HDMP) 1.115
Medispring 68
Prodoc (Cegeka) 50

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 9

Software voor huisartsenwachtposten

 Mediris Wachtpost (MediPortal) 1.196
Trigonia (Corilus)

249

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 752
 CareConnect Pharmacist (Corilus) 487
 Officinall (Officinall) 476
Ultimate (Pharmagest Belgium) 12

Software voor tandartsen

Dentadmin (ATX) 506
Titanium 164

Software voor zelfstandige verpleegkundigen

Kivewin (Boca) 12

softeware banner