Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink. Deze cijfers zijn van augustus 2019.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 4.907
HealthOne (HDMP) 1.132
Windoc (CGM Belgium) 536
Daktari (Barista Software) 389
 Prodoc (Cegeka) 42

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 121

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 251
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

840

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 656
  Officinall (Officinall)  447
 Greenock (Corilus) 202
 ViaNova (Escapo) 1
Sabco Ultimate (Sabco) 2
Pharmawin (Corilus) 5

Software voor tandartsen

Hector client (HealthConnect) 487
Dentadmin (ATX) 260

softeware banner