Aantal gebruikers per softwarepakket

In deze tabellen ziet u hoeveel zorgverleners per softwarepakket gegevens deelden met Vitalink.

Software voor huisartsen

 CareConnect (Corilus) 4.276
 Windoc (CGM Belgium) 739
 HealthOne (HDMP) 711
Daktari (Barista Software) 254
 Medidoc (Corilus) 59
 Prodoc (Cegeka) 53
 Medigest (Corilus) 2

Software voor wijkgezondheidscentra

 Pricare (Figac) 132

Software voor huisartsenwachtposten

 Trigonia (Corilus) 272
 Mediris Wachtpost (MediPortal)

354

 Webwachtmailer 2

Software voor apotheken

 TWIN (Farmad) 1.381
  Officinall (Officinall)  1.468
 CareConnect Pharmacist (Corilus) 955
 ViaNova (Escapo) 22
Sabco Ultimate (Sabco) 2
Pharmawin (Corilus) 5


softeware banner