Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van december 2021.

totaal 10.539.796
medicatieschema 1.171.779
sumehrs 3.165.236
vaccinatiegegevens 10.066.331
bevolkingsonderzoeken 4.310.716
kinddossiers 541.215