Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van augustus 2019.

totaal 7.122.021 miljoen
medicatieschema 960.127
sumehrs 2.567.212
vaccinatiegegevens 4.136.600
bevolkingsonderzoeken 4.167.385
kinddossiers 375.684