Aantal patiënten met gegevens in Vitalink

In deze tabel ziet u over hoeveel mensen er gegevens zitten in Vitalink per gegevenstype.

Deze cijfers zijn van oktober 2018.

totaal 6.796.096 miljoen
medicatieschema 726.266
sumehrs 2.139.868
vaccinatiegegevens 3.826.959
bevolkingsonderzoeken 3.942.147
kinddossiers 320.877