Andere gegevens in Vitalink

Zelf een voorstel om gegevens te delen via Vitalink?

Heeft u een voorstel voor een innovatief project rond gegevensdeling in de zorg- en/of welzijnssector? En kan Vitalink daar een rol in spelen? Dien dan een projectaanvraag in. U staat in voor het projectbeheer, en Vitalink zorgt voor de nodige technische aanpassingen aan het platform om uw gegevensuitwisseling mogelijk te maken.