Technische documentatie

Vitalink Gateway

Vitalink werkt met een centraal toegangspunt dat o.a. de end-to-end beveiliging regelt en de kwaliteitsbewaking van de gegevens. Dit toegangspunt is de Vitalink Gateway. De Gateway regelt ook de uitwisseling van gegevens met de eerstelijnskluizen van het Brussels Gezondheidsnetwerk en van het Réseau Santé Wallon.

Algemene informatie

Vitalink evolueert van SOAP naar REST Naast SOAP-diensten biedt de Vitalink Gateway ook REST-diensten aan. Momenteel zijn die REST-diensten nog beperkt. In 2021 zullen ook REST-diensten worden aangeboden voor het schrijven en consulteren van medicatieschema’s en sumehrs. Op termijn wordt SOAP uitgefaseerd.

Vitalink integreren in uw software

U raadpleegt de documentatie best in deze volgorde:

  1. Algemene introductie tot Vitalink (versie 5.3 of hoger).
  2. Vitalink Gateway (versie 13 of hoger).
  3. Safe operations. Dit document overlapt gedeeltelijk met het cookbook over de Vitalink Gateway maar presenteert de informatie op een andere manier.
  4. De cookbooks per gegevenstype dat u gaat integreren.

Voor de interpretatie van de cookbooks is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat Vitalink vroeger zonder Gateway werkte. Veel informatie is geschreven vanuit een connectorlogica.

Ondersteuning

Voor hulp bij interoperabiliteit tijdens het implementeren van Vitalink in uw software pakket raden wij u aan om contact op te nemen met het Vitalink InteropLab, uitgebaat door IMEC.

Het Vitalink InteropLab biedt (gratis) ondersteuning bij interoperabiliteitsvragen en-testen tijdens implementatie en deployment van uw applicatie. Ze hebben ook de informatie van de cookbooks samengebracht en aangevuld in een Confluence. De cookbooks blijft wel de officiële documentatie. Bovendien stellen ze, voorlopig enkel voor het medicatieschema en het journaal, een reeks testscenario’s en een testtool (EVS) ter beschikking waarmee u gemakkelijk testactiviteiten kunt uitvoeren op de Vitalink acceptatieomgeving.

Hier vindt u de documentatie en de tools.

U kunt imec.HIE contacteren via hie@imec.be.  

Cookbooks

Documentatie medicatieschema

Het medicatieschema wordt gedeeld door de drie Belgische eerstelijnskluizen: Vitalink en de kluizen van het Brussels Gezondheidsnetwerk en het Réseau Santé Wallon. De officiële documentatie wordt centraal ter beschikking gesteld door het eHealth-platform. Rechtstreekse link naar het cookbook.

Bijkomende informatie over het medicatieschema vindt u in de hierboven reeds vernoemde Confluence van het Vitalink InteropLab.

Algemene documentatie en andere gegevenstypes

 

pdf bestandSafe Cookbook Operations v1.4 (ENG) (1.35 MB)