Downloads en technische documentatie (cookbooks)

Vitalink Gateway

Voor een betere end-to-end beveiliging en meer kwaliteitsbewaking van de gegevens, werd de Vitalink Gateway geïntroduceerd: een nieuw centraal toegangspunt voor Vitalink met uitwisseling van gegevens met de andere eerstelijnskluizen. De huidige Vitalink connector zal op termijn verdwijnen. Als u Vitalink wilt integreren in uw software doet u dit best op basis van de Gateway.

Algemene informatie

Vidis en de twee andere kluizen

Het medicatieschema is, net als de Sumehr en het journaal, een gegevenstype dat door de drie Belgische kluizen gebruikt wordt (Vitalink, Réseau Santé Wallon en het Brussels Gezondheidsnetwerk). In een latere fase gaan deze drie kluizen aan elkaar gekoppeld worden.

Het medicatieschema staat bovendien centraal in het VIDIS-project van het RIZIV (actiepunt 3 van het plan eGezondheid). We spreken daarom niet langer van het Vitalink medicatieschema maar kortweg van het (gedeeld) medicatieschema. De technische specificaties en technische evoluties van het medicatieschema worden gemeenschappelijk voor de drie kluizen.

Een eerste gevolg hiervan is dat het cookbook medicatieschema niet langer door Vitalink wordt beheerd, maar door eHealth. U vindt de technische specificatie (waaronder het cookbook) daarom voortaan bij de standaarden-sectie van het eHealth-platform. De vertalingen van Kmehr-tabellen die voorheen werden opgenomen in het document “Vertaaltabellen” staan nu rechtstreeks in de details van de Kmehr-tabellen.

Een bestaande integratie aanpassen aan de Gateway

Heeft u Vitalink reeds geïntegreerd in uw software, met de Vitalink Connector? Dan heeft u het grootste werk achter de rug. Deze documentatie helpt u om de overstap te maken:

 •  In hoofdstuk 2 van het cookbook “Vitalink Gateway” vindt u de belangrijkste aandachtspunten voor de overgang van de connector naar de Gateway. U vindt er ook een mapping tussen de functies van de connector en van de Gateway.
 • Voor de algemene principes van de Gateway en een overzicht van de Vitalinkservices en operaties kunt u terecht in de andere hoofdstukken van het Gateway cookbook.
 • De operaties die Vitalink en de andere kluizen gebruikt worden ook op een lichtjes andere manier toegelicht in het gemeenschappelijke cookbook van de drie kluizen “Safe operations"
 • Voor de verschillende gegevenstypes vindt u hieronder Gateway-specifieke cookbooks voor medicatieschema, sumehr, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken en journaal. Inhoudelijk verandert er niet zo veel t.o.v. de connectorversie. Voor het kinddossier is er nog geen Gatewayversie. U vindt hieronder wel de Connectorversie
 • Het Gateway medicatieschema heeft wel enkele belangrijke wijzigingen ondergaan t.o.v. vroeger. Zo is de gegevensstructuur gewijzigd. De metadata, bijvoorbeeld, maakt bij de Gateway onderdeel uit van de Kmehr-transactie. Het medicatieschema heeft in de Gateway ook enkele bijkomende validatieregels. Die moeten zorgen voor een betere uitwisseling tussen de verschillende pakketten. U vindt een overzicht van de validatieregels in hoofdstuk 4 van het cookbook medicatieschema.

Een nieuwe Vitalink-integratie realiseren

Als Vitalink nog niet is geïntegreerd in uw softwarepakket, heeft het geen zin om nu nog een integratie met de Vitalink Connector op te starten.

De documentatie raadpleegt u het best in deze volgorde:

 1. Algemene introductie tot Vitalink (versie 5.3 of hoger)
 2. Vitalink Gateway (versie 13 of hoger)
 3. Safe operations. Dit document overlapt gedeeltelijk met het cookbook over de Vitalink Gateway maar presenteert de informatie op een andere manier.
 4. De cookbooks per gegevenstype dat u gaat integreren

Voor het interpreteren van de cookbooks is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat Vitalink vroeger zonder Gateway werkte. Veel informatie is geschreven vanuit een connectorlogica.

Ondersteuning

Voor hulp bij interoperabiliteit tijdens het implementeren van Vitalink in uw software pakket raden wij u aan om contact op te nemen met imec.HIE Health Interoperability Exchange. 

imec.HIE biedt (gratis) ondersteuning bij interoperabiliteitsvragen en-testen tijdens implementatie en deployment van uw applicatie. Ze hebben ook de informatie van de cookbooks samengebracht en aangevuld in een handige vorm. Bovendien stellen ze, voorlopig enkel voor het medicatieschema en het journaal,  een reeks testscenario’s en een testtool (EVS) ter beschikking waarmee u gemakkelijk testactiviteiten kunt uitvoeren op de Vitalink acceptatieomgeving.

Hier vindt u de documentatie en de tools.

U kunt imec.HIE contacteren via hie@imec.be.  

Cookbooks

Cookbooks in het Nederlands

Cookbooks in het Engels

Deze twee cookbooks zijn in het Engels: het overkoepelende cookbook van de drie eerstelijnskluizen (RSW/Inter-Med, BruSafe/BGN-Abrumet en Vitalink) en het cookbook medicatieschema dat ook in het Nederlands beschikbaar is. In de toekomst gaan al de cookbooks enkel in het Engels aangeboden worden.

pdf bestandSafe Cookbook Operations v1.4 (ENG) (1.35 MB)

 

Nieuwe servercertificaten

Deze servercertificaten van Vitalink vervallen binnenkort:

 • op 24/09/2018: vitalink.ehealth.fgov.be (productie omgeving)
 • op 17/09/2018: vitalink-acpt.ehealth.fgov.be (acceptatie omgeving)

Als u Vitalink via de webservices benadert moet u deze zip bestandnieuwe servercertificaten (10 kB) downladen. Anders gaat u geen connectie meer kunnen maken met Vitalink. Als u met Vitalink connecteert via een connector moet u geen actie ondernemen.

De nieuwe certificaten moeten u vervolgens toevoegen aan de lijst met vertrouwde certificaten.

Patient HealthViewer

Met de Patient HealthViewer kunt u nagaan hoe een medicatieschema dat werd aangemaakt door uw pakket (en opgeladen op Vitalink) wordt gevisualiseerd. Er is geen support voorzien voor het gebruik van de PHV in acceptatie

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) stelt deze download ter beschikking aan de softwareleveranciers.

Logo van de Patient HealthViewer